MARKETGARDEN.COM - THE DIGITAL MONUMENT 1995-2020

NA DE SLAG

Al snel na de slag om Arnhem komt de stad in de frontlinie. De brug wordt vernietigd door de Geallieerde luchtmacht om te voorkomen dat de Duitsers versterkingen zullen aanvoeren naar het 'eiland' (gebied tussen Waal en Rijn) Voor de tweede keer in de tweede wereldoorlog wordt de brug vernield (1940 & 1944). Arnhem en Oosterbeek zullen nog veel extra schade lijden door de vele granaat beschietingen die nog komen.

ARNHEM VERNIETIGD

De burgers van Arnhem en Oosterbeek worden ge-evacueerd. Ze moeten van de Duitsers allemaal het huis uit. Het worden spooksteden. Wanneer de mensen na de oorlog terugkeren treffen ze kapotte huizen aan. Ale hun bezittingen zijn kapot of gestolen door de Duitsers die ze naar Duitsland hebben gebracht. Velen moesten opnieuw een bestaan opbouwen.

DE SLACHTOFFERS

Het waren niet alleen veel soldaten en piloten die bij de slag om Arnhem het leven lieten. Veel burgers werden slachtoffer van oorlogsmisdaden begaan door de Duitsers. Het Arnhemse verzet verliest veel medewerkers die zo waardevol werk hadden kunnen doen tijdens de komende winter.

De winter van 1944-1945 zou de geschiedenis ingaan als 'de hongerwinter'. Meer dan 100.000 burgers sterven van de honger in deze winter. Veel burgers werden in de laatste maanden naar Duitsland getransporteerd om daar slavenarbeid te verrichten in de fabrieken. Veel zijn niet meer terug gekomen.

DE VERLIEZERS

(fotoframe midden) Lieutenant J. Reynolds toont zijn woede en teleurstelling als hij naar de Duitse fotograaf zijn middelvinger opsteekt. Hij wordt als krijgsgevangene afgevoerd nabij het Gemeente Museum op de utrechtsweg te Arnhem.

DE VIJAND ROOFT EN STEELT

De huizen in het ge-evacueerde gebied werden beroofd van alles wat bruikbaar was. Zo werden meer dan 10.000 deuren gebruikt voor verdedingswerken van de Duitsers.

Bezittingen worden systematisch geroofd en op transport naar Duitsland gezet. Deze smerige praktijken worden uitgevoerd door het zogenaamde  'Feldwirtschafts-commando' en 'Bergungscommando'. In een verlaten stad konden borden als op de foto hierboven zonder problemen worden geplaatst (Beutesammelstelle ofwel buit verzamelplaats). De Arnhemse Fotograaf De booys riskeerde zijn leven met het vastleggen op foto van deze praktijken. (photos: De Booys)

DE BRUG

De bouw van de verkeersbrug van Arnhem werd gestart in 1932. In 1935 was de brug klaar om gebruikt te worden. In mei 1940 toen Duitse troepen Nederland binnen vielen werd de brug opgeblazen door het Nederlandse leger om de opmars te vertragen. Na de verovering van Nederland werd de oude schipbrug opnieuw in gebruik genomen. Deze verbond de beide oevers van de rivier voor de bouw van de vaste brug.

Intussen begon men met de herbouw van de brug welke in begin september 1944 weer in gebruik werd genomen. Er waren nu twee verbindingen, de schipbrug en de vaste verkeersbrug. Vlak voor aanvang van operatie Market Garden werden de middelste stukken van de schipbrug verwijdert en een paar honderd meter verder stroomafwaarts opgeslagen. Een van deze stukken is pas geleden ontdekt in de oude haven en wordt gerestaureerd voor expositie.

In oktober 1944 wordt de brug opnieuw vernietigd door geallieerde vliegtuigen. Dit om te voorkomen dat Duitse troepen de rivier over konden steken. Inmiddels lag de stad in de frontlinie. In april 1945 toen Arnhem werd bevrijd werden in snel tempo 2 pontonbruggen (Campbell Bridge) aangelegd door de Canadezen op de plek van de oude schipbrug. Tegelijkertijd werd begonnen met de constructie van een grote Baily brug iets ten Oosten van de kapotte verkeersbrug. Deze Baily brug werd geopend op 8 juni 1945. Uiteindelijk werd de verkeersbrug weer herbouwd en opgeleverd in 1950. Het is de derde brug in 15 jaar en wordt vandaag de dag nog volop gebruikt.

terug click for map verder